Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 

1. A szerződő felek azonosítása

 

1.1 Eladó

Neve: Belezza Bt.

Címe: 1036 Budapest, Nagyszombat u. 3.

Cégjegyzék száma: Adószáma: 24580128-2-41

 

1.2 Vásárló

Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Kitchenaid webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

1.3 Szállító

A Belezza Bt. által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat, posta).

 

 

2. Általános rendelkezések (az ÁSZF célja)

 

Az Eladó az általános szerződési feltételeket azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Eladó és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az általános szerződési feltételek az Eladó, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az általános szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó a webáruház szolgáltatást biztosítja, vagy az ÁSZF-et módosítja.

 

 

3. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a Kitchenaid webáruház internetes áruházban található valamennyi árucikk, amire a Vásárló vásárlási megrendelést rögzít. A Vásárló az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit, képeit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A megrendelés rögzítésével a Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt termék paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el.

 

 

4. A Vásárló személyes adatainak kezelése

A webáruházba való regisztráció során a Vásárlónak néhány személyes adatát meg kell adnia az Eladó részére. A bekért adatokat az Eladó rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a webáruház használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek.

Az Eladó a Vásárló adatait kiemelt biztonsággal kezeli, és használatuk során az adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el.

 

A Vásárlónak joga van - térítési díj mentesen - az Eladónál tárolt személyes adatairól való tájékoztatáshoz. A helytelenül szereplő adatokat, amennyiben azokat adategyeztetéskor valamelyik fél észleli, vagy a Vásárló azok helytelenségét Eladó felé jelzi, az Eladó azonnal javítja.

 

A Vásárló bármikor tájékozódhat egy jelszó által védett (Fiókom) menüpontban (mely menüpont csak bejelentkezés után látható) az Eladónál tárolt adatairól és a hibásan szereplő adatokat saját maga is kijavíthatja.

 

A kizárólag a Vásárló hozzájárulásával rögzíthető, tárolható és feldolgozható adatokat a Vásárló hozzájárulásának visszavonása esetén az Eladó haladéktalanul törli.

Az Eladó harmadik személy vagy szervezet részére a Vásárló adatait nem adja tovább. Ez alól kivételt csak a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az áru Vásárló részére történő eljuttatásához szükséges, a postai szolgáltatást nyújtó, illetve futárszolgálat felé történő adatszolgáltatás képez, kizárólag a szállítás lebonyolításához szükséges körben és mértékben.

 

 

5. A szerződés létrejötte és módosítása

 

5.1 Általános jellemzők

A Szerződés az Eladó, Kitchenaid webáruházában történő megrendeléssel, illetve jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása.

A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy a megadott adatok értelmezhetetlenek, a megrendelést, illetve regisztrációt törölje. Ezzel egyidejűleg, amennyiben erre a megadott adatok alapján mód nyílik, vásárlót értesíti a helytelen adatközlés miatt törölt adatok és megrendelés tényéről.

 

5.2 Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már a Vásárló által közvetlenül nem törölhető.

A megrendelés visszavonását a Vásárló az oldal Vevőszolgálat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonos hívószámon teheti meg.

A megrendelés visszavonása csak a csomagfeladás előtt lehetséges.

 

5.3 Árak

A termék mellett feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati egységára, amely forintban értendő. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható.

 

5.4 Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét utánvétel, előre utalás útján, vagy személyes átvételkor személyesen egyenlítheti ki.

  • Utánvétellel történő fizetés esetén az árut átvételekor, készpénzben a Szállítónak kell kifizetni, átvételi elismervény ellenében.
  • Előre utalás esetén az áruk és szolgáltatások ellenértékét az Eladó által e-mailben megküldött előlegbekérő bizonylat alapján kell átutalni az Eladó bankszámlájára. Eladó az árut az ellenérték számláján történő jóváírásakor adja át Szállítónak.
  • Személyes átvételkor az áru ellenértékét Eladó üzletében személyesen kell kiegyenlíteni.

 

 

5.5 Szállítás

Az Eladó szállítási cím tekintetében, csak a Magyarország területéről beérkező megrendeléseket tudja teljesíteni.

Az Eladó a megvásárolt termékeket a raktárkészlet és a választott fizetési mód függvényében a megrendelést követő munkanapon, de legkésőbb öt munkanapon belül küldi el. Kivéve, ha az adott terméknél más szállítási határidőt tüntet fel. A kiszállításra vonatkozó határidőt a webáruház a vásárlás befejezése előtt kijelzi a Vásárló számára.

A csomag Szállítónak való átadásáról az Eladó e-mailben vagy telefonon előre értesíti a Vásárlót.

 

5.6 Sikertelen kézbesítés

A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.

 

6. Vásárló jogai és kötelezettségei

 

A Vásárló a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben rögzített feltételek mellett az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállás joga az áru átvételének napjától gyakorolható, a határidő első napja tehát az átvételt követő első munkanap.

A kormányrendelet értelmében az áru visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik. Eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számított 30 napon belül visszajuttatni a Vásárlónak.

A kormányrendelet értelmében az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

A Vásárló a fenti jogszabály 5. § c) pontja alapján nem gyakorolhatja az elállás jogát, ha emblémázott termékeket, vagy kifejezetten kérésére gyártott termékeket vásárol, illetve ebben az esetben az Eladó felé az egyedi kérés teljesítésével keletkezett, a termék előállíttatásával kapcsolatban felmerült többletköltségét köteles megtéríteni. A fenti kikötés csak arra az esetre vonatkozik, ha a Vásárló olyan termék megvásárlása esetében gyakorolja az elállás jogát, mely termék minden tulajdonságában megfelel a Vásárló megrendelésének.

 

7. Szavatosság

 

A 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben biztosított elállási jogon túl a Vásárlónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306. § (1) a) pontja alapján lehetősége van a hibásan szolgáltatott dolog, vagyis hibás termék kicserélését kérni, amennyiben az már az átvételkor is rendelkezik a kifogásolt hibával.